Een studieschuld kan behoorlijk snel oplopen. Dat weten ook oud-studenten die nu moeite hebben om hun schuld terug te betalen. Een op de vijf is nog altijd wanbetaler, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Een wanbetaler is iemand die een betalingsachterstand van minimaal 270 euro heeft en minimaal drie betalingstermijnen achterloopt. Bij DUO zijn de wanbetalers oud-studenten die niet kunnen betalen, maar vaak is er ook sprake van laksheid, niet weten dat ze moeten betalen of zelfs doelbewust niet betalen.

Deurwaarders op de stoep

In 2014/15 werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd door de NOS, toen was het aantal wanbetalers even hoog als nu. Bijna 76.000 studenten kregen een deurwaarder op de stoep. Ook was een groot deel van de wanbetalers - 32.000 studenten - onvindbaar voor DUO.

Oud studenten raken zoek

Doordat oud-studenten vandaag de dag nog steeds ‘zoek’ raken, staat een bedrag van ruim 76 miljoen euro open dat niet kan worden geïnd. Vaak zijn dit mensen die naar het buitenland zijn vertrokken van wie geen adres bekend is. Er wordt alles aan gedaan om hen te vinden, maar het is niet gemakkelijk. In 2015 waren 22.000 oud-studenten ‘zoek’ en op dit moment zijn er nog bijna 20.000 oud-studenten waarvan DUO geen actuele gegevens heeft.

Aflossen schuld

Lukt het niet om binnen het afgesproken termijn de studieschuld af te lossen, dan kun je de terugbetaling even pauzeren. In totaal kun je de terugbetaling vijf jaar (zestig maanden) stopzetten. In de periode dat je niet betaalt, blijft de schuld wel lopen. De aflosperiode wordt verlengd met het aantal maanden dat je tijdelijk niet aflost, het gaat niet van je 15 of 35 jaar af die je hebt om alles af te betalen.