Privacyverklaring

Privacybeleid

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van TreeHouse B.V., kantoorhoudende te Rotterdam, Willem Buytewechstraat 45 3024 BK, email: info@kamers.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer je diensten afneemt van Kamers.nl (al dan niet elektronisch, bijvoorbeeld via internet) of contact opneemt met Kamers.nl, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Kamers.nl is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Kamers.nl verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving. Indien je een premiumaccount start bij Kamers.nl wordt je abonnementsovereenkomst door Kamers.nl gearchiveerd. Een kopie van deze abonnementsovereenkomst ontvang je als bijlage in de bevestigingse-mail voor je premiumaccount. Kamers.nl streeft ernaar jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden door Kamers.nl verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Kamers.nl.

Kamers.nl verwerkt persoonsgegevens van jou om:

 • Overeenkomsten met betrekking tot de door Kamers.nl te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
 • Betaling en (eventueel) facturering mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst zoals een premiumaccount;
 • Jouw account bij Kamers.nl te beheren;
 • Jouw gerichte advertenties van onze dienstverleners (verhuurders en makelaars) te tonen;
 • Jou in staat te stellen direct contact te hebben met dienstverleners (verhuurders en makelaars) of gebruikers van Kamers.nl;
 • Jou op de hoogte te houden van de diensten van Kamers.nl en de uit onze dienstverlening aan Gebruiker voortvloeiende relaties te beheren;
 • Jou een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Te voldoen aan de op Kamers.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jouw persoonsgegevens kunnen voor de eerder genoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Kamers.nl.

Bij gebruikmaking van onze diensten langs elektronische weg, is het mogelijk dat automatisch voor jou een basisaccount wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door Gebruiker reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van een eerder bezoek. Je kunt desgewenst zelf een account aanmaken.

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of Kamers.nl een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je garandeert dat de aan Kamers.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

Je garandeert dat de aan Kamers.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

3. Bepaling uitwisselen persoonsgegevens

Kamers.nl ontvangt van woningzoekenden die een verzoek doen om persoonsgegevens (i) te delen met een specifieke dienstverlener (verhuurder en makelaar) middels een reactie of bezichtigingsaanvraag dan wel (ii) te matchen met het aanbod van verschillende dienstverleners (verhuurders en makelaars) (iii) te tonen in een publieke oproep voor een kamer. Kamers.nl wordt bij het ontvangen van deze gegevens en het verzoek tot doorsturen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

De dienstverlener (verhuurder en makelaar) ontvangt van Kamers.nl gegevens van een woningzoekende, wanneer (i) de woningzoekende hiertoe een verzoek doet middels een reactie of bezichtigingsaanvraag (ii) de woningzoekende een publieke oproep plaatst. De verhuurder kan vervolgens besluiten om contact op te nemen met de woningzoekende. De verhuurder wordt voor het ontvangen van deze gegevens en contact opnemen met de woningzoekende beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

4. Externe dienstverleners en andere websites

Indien je via de website Kamers.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Voorbeeld: Kamers.nl maakt gebruik van Facebook-toepassingen (waaronder de mogelijkheid om pagina's of berichten 'leuk te vinden'), waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Kamers.nl (waaronder persoonsgegevens, huidige locatie en informatie over vrienden). Voor de verdere toelichting, zie de privacyvoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/policy.

5. Beveiliging gegevens

Kamers.nl draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Kamers.nl, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is.

Kamers.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Kamers.nl zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving.

Kamers.nl's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

6. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van jou verstrekt Kamers.nl geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

Kamers.nl kan persoonsgegevens van jou verstrekken aan partijen die Kamers.nl inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld verhuur- of verkoopmakelaars). Kamers.nl zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken ten behoeve van specifieke diensten waarvan je gebruik wilt maken (zoals hulp bij het vinden van een geschikte verhuur- of verkoopmakelaar). Indien je aangeeft van dergelijke diensten gebruik te willen maken en Kamers.nl hiermee toestaat om gegevens aan derden te verstrekken, dan is Kamers.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Kamers.nl kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Kamers.nl uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

7. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een account bij Kamers.nl hebt, kan je, op schriftelijk verzoek, je persoonsgegevens inzien. Indien het door Kamers.nl verstrekte overzicht naar jouw mening onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Kamers.nl op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over de diensten van Kamers.nl.

8. Aanpassen privacybeleid

Kamers.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. De contactgegevens van Kamers.nl zijn ook te vinden via de pagina 'Contact' op de website Kamers.nl.

Cookiebeleid

1. Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Kamers.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.

2. Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de computer (of andere apparatuur waarmee men toegang heeft tot internet) van de gebruiker worden geplaatst om gegevens te onthouden die voor de gebruiker van toepassing zijn en die het gebruik van de website gemakkelijker maken voor de gebruiker.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of 'clear GIF's' genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die onder meer cookies kunnen plaatsen en lezen. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina's of diensten, om deze zo nodig te verbeteren.

Daarnaast kan de inhoud van de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Kamers.nl maakt gebruik van zowel permanente cookies als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Kamers.nl zonder dat deze opnieuw hoeft in te loggen. Een sessiecookie is slechts actief gedurende de sessie van de bezoeker (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

4. Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

Authenticatie

Zodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Beveiliging

Wij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te detecteren.

Voorkeuren

Door middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je deze gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website opnieuw bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van kamers.

Functioneren van de website

Onze website gebruikt onder meer cookies voor:


 • Het onthouden van je zoekopdrachten;
 • Het onthouden van kamers die je hebt bekeken;
 • Het onthouden van informatie die je bijvoorbeeld invult bij het plaatsen van een kamer en tijdens het reageren op kamers, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de zoekinstellingen (sorteermogelijkheden), locatie, etc.;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het creëren van contactmogelijkheden via de website.

5. Prestaties, statistieken en onderzoek

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, namelijk NewRelic, Google Analytics, HotJar en AddThis.

Van de informatie die wij zo verzamelen stellen wij statistieken op. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoeker.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • Het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar kamers;
 • Het gemiddeld aantal bekeken kamers per sessie;
 • De tijd die nodig is om de website te laden;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website;
 • Het bieden van de mogelijkheid om content op de website via social media te delen.

Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)


Google Tag Manager (_gtm)

NewRelic (JSESSIONID)


AddThis (uit, loc, dt, di, uid, psc, uvc)

6. Social media

De content (kamers en nieuwsberichten) die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van 'social media cookies' van de betreffende partijen (zoals Facebook en Twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat je de content wilt delen.

Voor de cookies die Facebook, Google+ en Twitter plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover geven op hun eigen websites.

7. Marketing

Kamers.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google of Facebook op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

 • Om relevante kamers en daaraan gerelateerde advertenties te tonen op Kamers.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie krijgt te zien (DoubleClick).

Double Click / Google Adsense (__gads, drt, id)

Facebook (fbm_458739607540635)

8. Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde 'embedded' elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

9. Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Kamers.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

10. Veranderingen in het cookiebeleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2016. De contactgegevens van Kamers.nl kun je ook vinden via de pagina 'Contact' en onderaan het contactformulier op de website.

© 2012-2021 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419