Lenende studenten zijn vaker extreem vermoeid, hebben stress en zijn emotioneel uitgeput. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar de invloed van het leenstelsel op het welzijn van studenten.

Onderzoek

Het ISO deed een rondvraag onder 563 hbo- en wo-studenten. Van de lenende studenten gaf maar liefst 73 procent aan stress te ervaren. Daarbij gaf veertig procent aan emotioneel uitgeput te zijn en een op de vijf studenten zei angst te hebben voor een burn-out. “Lenen raakt studenten niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden,” stelt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Leenangst

Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten die niet lenen dit niet doen vanwege ‘leenangst.’ Veel studenten zijn bang dat ze door een studieschuld geen hypotheek kunnen krijgen of in de toekomst hun lening niet kunnen terugbetalen. “Minister Van Engelshoven kan er nu niet meer onderuit dat het leenstelsel meespeelt bij de ervaren prestatiedruk en psychische klachten bij studenten”, aldus Van den Brink.

Reactie

In een reactie laat Minister van Engelshoven weten dat studiestress in haar ogen niet alleen veroorzaakt wordt door leenstress. Volgens de minister spelen veel meer factoren een rol. Zo zouden studenten teveel van zichzelf eisen en druk ervaren vanuit social media. Ook brengt het succesvol afronden van een opleiding volgens de minister sowieso druk met zich mee. “Natuurlijk gaat het om zaken als sociale media, profilering in je eigen omgeving, de studie zelf. Maar dat wordt erger als er dan ook nog een financiële last op je schouders ligt waardoor je sneller moet afstuderen omdat je schuld anders verder oploopt”, aldus Van den Brink.