Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is gebleken dat het bij maar liefst 100 van de 800 universitaire masteropleidingen onmogelijk is om als hbo’er binnen te komen. Het schakelprogramma dat verplicht gevolgd moet worden is in de meeste gevallen het probleem.

Pre-master

Universiteiten zijn verplicht om een schakelprogramma aan te bieden, ook wel een pre-master genoemd. De pre-master is er voor de hbo-studenten die graag een master willen volgen, maar nog enkele capaciteiten missen. Echter worden veel hbo-studenten niet toegelaten tot deze pre-masters, zo staat op de websites vermeldt van verschillende universiteiten.

Wetsovertreding?

Volgens de LSVb overtreden de universiteiten die hbo’ers weren de wet. Hiervoor verwijzen zij naar een brief die de minister van onderwijs in 2017 aan de Tweede Kamer stuurde. De LSVb wil dat de Onderwijsinspectie de situatie gaat onderzoeken. In deze brief stond dat universiteiten wettelijk verplicht zijn elke student die een master aankan een schakelprogramma te bieden. Minister van Engelshoven blijft bij deze beslissing, laat haar woordvoerder weten.

Grootste problemen in Utrecht, Leiden en Amsterdam

De LVSb ontdekte de grootste problemen bij de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bij de UvA telde de LSVb 28 masteropleidingen zonder schakelprogramma, bij de Universiteit Utrecht waren dit er maar liefst 33. Volgens de universiteiten is het probleem veroorzaakt door het feit dat de overheid hen sinds 2010 niet meer betaald om schakeltrajecten aan te bieden.

Sluipweg

Heb jij wel de ambitie om na je hbo een master te gaan volgen? Dan is er een sluipweg! Zelfs als op de website van een universiteit staat dat hbo-studenten worden uitgesloten, zijn er nog mogelijkheden. Hiervoor moet je als student zelf contact opnemen met de universiteit. “Sommige opleidingen kunnen dan een individueel programma samenstellen. Een toelatingscommissie van de opleiding bekijkt dan per geval of een student toelaatbaar is”, zegt een UvA-woordvoerder.