Er zijn te weinig universitaire docenten voor het groeiende aantal studenten. Dat blijkt volgens het NRC uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Het aantal studenten groeide de afgelopen jaren twee keer zo hard als het aantal docenten. Gevolg? Dat je je collegezaal niet meer in kan of heel lang moet wachten op je tentamencijfer.

Universitair onderwijs te populair

Dit probleem ligt niet aan het feit dat er de afgelopen jaren geen docenten bij zijn gekomen. Van 2012 tot 2016 kwamen er 1.600 docenten bij aan Nederlandse universiteiten. Het probleem is het snelgroeiende aantal studenten: waar het aantal docenten de afgelopen jaren met 6 procent groeide, groeide het aantal studenten met 11 procent. Dit komt mede door de vele internationale studenten die naar ons koude kikkerlandje komen voor een studie.

Op het hbo hebben ze hier trouwens geen last van: daar groeide het aantal docenten de afgelopen jaren met ruim 12 procent, meer dan twee keer zoveel als de toename van het aantal studenten (5%).

Problemen

Logischerwijs zorgt dit voor een enorme werkdruk onder universitaire docenten. Maar ook studenten zijn de dupe: het komt steeds vaker voor dat collegezalen overvol zitten. Er wordt dan bijvoorbeeld een tweede zaal geopend, waar studenten via een videoverbinding het college kunnen volgen. Ook duurt het steeds langer voordat tentamens nagekeken zijn. De Landelijke Studentenvakbond beaamt deze problemen tegen de NOS. “Wij zien ook dat tentamens eronder lijden. Nakijken duurt vanzelfsprekend langer met meer studenten. Daarnaast kiezen docenten vaker voor multiple choice, want dat is makkelijker te maken”, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

Universiteiten reageren verschillend op het probleem. Sommigen stellen een loting in voor bepaalde studies om de aanwas van studenten te beperken, maar veel doen volgens de LSVb nog niets. Ze willen goed scoren als universiteit, maar dat is niet houdbaar als er niet meer docenten komen. “We zitten hoog in de internationale rankings en in studenttevredenheid, maar het jasje wordt steeds krapper”, zegt de woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten tegen het NRC.