De een maakt zich er niet druk om, de ander vindt het onredelijk: het bindend studieadvies, ofwel het BSA. Als je niet genoeg punten haalt in het eerste jaar van je studie, moet je stoppen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat het BSA in ieder geval niet nutteloos is: het heeft een positief effect op het studiesucces.

Maastrichts onderzoek

Wat is studiesucces? Onderzoekster Eline Sneyers, die gepromoveerd is op dit onderwerp, heeft gekeken naar het percentage studenten dat vanaf het tweede jaar ‘op tijd’ afstudeert, ofwel binnen het aantal jaar dat voor de opleiding staat. Ze heeft studies met een BSA en zonder BSA met elkaar vergeleken, en wat blijkt? Bij studies mét en bindend studieadvies studeren 6 tot 7 procent meer studenten op tijd af dan bij opleidingen zonder. “Als je puur naar de cijfers kijkt, lijkt het te werken. Ik zou het BSA dus niet afschaffen. Ik zou er eerder voor kiezen om het ook in het tweede jaar in te voeren. Al moeten we dat eerst nader onderzoeken”, zegt Sneyers tegen de NOS.

BSA niet verplicht

Een bindend studieadvies is niet verplicht. Opleidingen mogen zelf kiezen of ze het invoeren en hoe hoog het aantal studiepunten is wat je moet halen. Dit kan variëren tussen de 36 en maximaal 60 punten. Inmiddels werkt 86 procent van de universitaire bachelors met een BSA, met een gemiddelde drempel van 45 punten.

Sneyers ziet naast het BSA nog andere dingen die het slagingspercentage van een opleiding kunnen verhogen. Zo noemt ze goede begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van mentorprogramma’s, proefstuderen, van tevoren motivatie in laten leveren en studiebeurzen. Hier zouden studenten gemotiveerder van raken en weten ze beter waar ze aan beginnen. Gecombineerd met het BSA zorgt dit voor meer snelle geslaagden. Wat vind jij: heeft het BSA een positief effect op jouw studiesucces?