Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de hulp van 250 studenten ingeroepen om problemen in het Nederlandse onderwijs aan te pakken. De eerste uitdaging: het terugdringen van de uitval van mbo-studenten die doorstromen naar het hbo. De oplossingen die het zogeheten StudentLab biedt zijn veelbelovend volgens Bussemaker.

Slechte doorstroming mbo naar hbo

Steeds meer mbo-studenten die na hun opleiding doorgaan naar het hbo vallen uit in het eerste jaar of switchen naar een andere opleiding. In 2006 lag dit percentage op 30 procent, in 2014 al op 44 procent. Minister Bussemaker vindt dit een kwalijke ontwikkeling en wil de doorstroom in het onderwijs juist bevorderen. In het onderwijs moet iedereen volgens haar gelijke kansen krijgen. Daarom initieerde zij het StudentLab, waarbij 250 mbo- en hbo-studenten in vier maanden tijd oplossingen moesten bedenken voor dit doorstroomprobleem. Afgelopen maandag werden deze plannen gepresenteerd.

Wat is het probleem?

Volgens de studenten die meewerken aan StudentLab is de overgang tussen mbo en hbo te groot voor velen. Een hbo-opleiding is vaak een stuk meer werk dan studenten op het mbo gewend zijn. Je krijgt meer stof voor je kiezen en moet zelfstandiger te werk gaan. Ook hebben doorstromers van het mbo vaak een achterstand op Nederlands en Engels, terwijl op hbo een bepaald niveau wordt verwacht. Daarnaast is er weinig begeleiding vanuit mbo-opleidingen op het gebied van doorstromen, dus weten studenten gewoon niet goed wat ze te wachten staat. Daardoor onderschatten ze de stap naar hbo.

Oplossingen

Het overgrote deel van de ideeën die voort zijn gekomen uit StudentLab zijn dan ook gericht op het laagdrempeliger en inzichtelijker maken van de doorstroom naar het hbo. Zo is er een app ontwikkeld die studenten aan een hbo’er koppelt die ze voorlichting kan geven over de opleiding en een app waarmee je kunt proefstuderen. Scholen kunnen het idee kiezen dat ze zelf het beste vinden. De overheid heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld om de plannen te realiseren.

Studenten weten raad

Minister Bussemaker is erg blij met de uitkomst van StudentLab. Veel onderwijsinstellingen waren sceptisch en dachten zelf wel met een oplossing te kunnen komen, maar Bussemaker dacht daar anders over: “Ik heb toen volgehouden en gezegd ik wil studenten hierbij betrekken. Ik en met mij vele anderen kunnen heel veel leren van studenten. Als wij studenten meer bij beleid kunnen betrekken, dan zou het beleid dat wij maken ook veel en veel effectiever kunnen zijn.” Misschien kun jij dus in de toekomst ook je steentje bijdragen aan het onderwijsbeleid in Nederland.