De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop DUO informatie verstrekt. Wat blijkt? De huidige gebrekkige en onduidelijke manier van communiceren zorgt ervoor dat studenten makkelijker een betalingsachterstand oplopen doordat belangrijke informatie niet duidelijk of volledig overkomt. De ombudsman roept DUO op om de communicatie richting studenten snel te verbeteren. Hoe komt het dat zoveel oud-studenten een betalingsachterstand opbouwen en wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?

Betalingsachterstanden en deurwaarders

Wanneer er iets misgaat met het afbetalen van je opgebouwde studieschuld krijg je een betalingsachterstand. Als deze achterstand te groot wordt schakelt DUO een deurwaarder in. In 2015 gebeurde dit 140.000 keer en in 2016 100.000 keer. Dit komt erop neer dat bij meer dan de helft van de studenten met een betalingsachterstand uiteindelijk een deurwaarder op de stoep staat. Dit was reden genoeg voor de Nationale ombudsman om een onderzoek in te stellen. Hoe kan het dat deze schulden zo opstapelen?

Volgens de ombudsman gebruikt DUO een te ingewikkelde taal, waardoor studenten de boodschap niet begrijpen. Daarnaast komen in veel gevallen de e-mails van DUO in de spamfolder terecht of is het adressenbestand van DUO niet up-to-date. Een andere belangrijke stuwfactor voor schulden onder studenten is de boete die oploopt wanneer je vergeet je studenten-ov stop te zetten.

Oplossingen volgens de ombudsman

De ombudsman denkt dat schulden in de toekomst voorkomen kunnen worden door de communicatie hierover meer af te stemmen op de doelgroep. Het taalgebruik van DUO moet persoonlijker en simpeler, waardoor het voor studenten gelijk duidelijk is wat er aan de hand is. Ook doet DUO er volgens hem goed aan om studenten proactief voor schulden te behoeden door te bellen wanneer er een betalingsachterstand dreigt in plaats van achteraf wanneer het al te laat is.

Een ander belangrijk verbeterpunt volgens de ombudsman is het automatisch laten aflopen van het studenten-ov. Het ISO is blij met deze constatering: “Elk poortje op het station blijft dicht als je te weinig saldo hebt, maar een ov-kaart waarvan de afloopdatum bekend is, kan niet vanzelf aflopen.” Het ministerie van Onderwijs onderzoekt of dit mogelijk is.

Vijf tips om schulden te voorkomen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Volgens de ombudsman doe je er als (bijna) afgestudeerde goed aan onderstaande tips op te volgen. Zo voorkom je dat je een bezoekje krijgt van een deurwaarder:

  1. Stop direct je ov zodra je stopt met studeren;
  2. Check of je uitschrijfdatum klopt;
  3. Houd je e-mailadres up-to-date in MijnDUO;
  4. Zorg dat DUO je telefonisch kan bereiken;
  5. Blijf MijnDUO regelmatig checken op berichten.