Vier van de vijf ouders verwachten financiële risico’s voor hun kinderen wanneer deze op kamers gaan wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het platform ‘Wijzer in geldzaken’, een initiatief van het ministerie van Financiën. Toch heeft een overgrote meerderheid van de ouders (85%) er vertrouwen in dat de kinderen hun financiële zaakjes op orde zullen hebben.

Bezorgde ouders

Hoewel de ouders over het algemeen vertrouwen hebben in het financiële handelen van hun kind, ziet een ruime meerderheid (80%) wel bedreigingen. De meest genoemde risico’s zijn te weinig inkomsten (37%), te hoge uitgaven (29%) en een verkeerde besteding van het geld (28%). Daarnaast is meer dan een kwart (27%) bang dat zijn kind het overzicht verliest. Bijna een vijfde van de ouders (19%) vreest dat het geld zal worden opgemaakt aan uitgaan. 6% geeft zelfs aan slapeloze nachten te hebben vanwege zorgen om de financiële situatie van de kinderen.

Behulpzame ouders

Bijna alle ouders (93%) hebben het afgelopen jaar actie ondernomen om hun kind voor te bereiden op het financiële bestaan op eigen benen. Zo hebben veel ouders samen met het kind een overzicht gemaakt van te verwachten inkomsten en uitgaven (63%). Ook stelden zij de kosten vast van een zorgverzekering (45%), gaven ze bespaartips (32%) en zochten ze naar manieren waarop er kan worden bijverdiend (30%).

Sowieso staan de meeste uitwonende studenten er niet alleen voor: een groot deel van de ouders (90%) geeft aan de kinderen financieel te blijven ondersteunen, ook als deze het huis uit zijn. Dit doen ze bijvoorbeeld door de opleidingskosten (39%), verzekeringskosten (33%) of studieboeken (21%) te betalen. Iets meer dan een derde (35%) krijgt een vaste maandbijdrage van de ouders. Wel geeft 17% van de ouders aan alleen bij te springen wanneer de studieresultaten positief zijn.