Studenten zouden hun studieschuld gedeeltelijk weg moeten kunnen werken door bij te springen op het gebied van sociaal werk. Dit voorstel lanceerde de ChristenUnie vorige week tijdens het partijcongres.

Aanvulling op leenstelsel

Het idee achter het ‘sociale dienstrecht’ is dat studenten sociaal werk verlenen, daar waar extra handen hard nodig zijn. Daar staat een afschrijving op de studieschuld tegenover. Met dit plan wil Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, twee maatschappelijke problemen oplossen: aan de ene kant studenten die zich laten afschrikken door het leenstelsel, aan de andere kant een verschraling op verschillende gebieden in de samenleving.

De partijleider heeft zijn voorstel al besproken met de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en ouderenbond ANBO. Ook DUO, de uitvoerder van het leenstelsel, zal spoedig benaderd worden.

Investering in jezelf

De ChristenUnie is altijd fel tegen geweest op de vervanging van de basisbeurs door het leenstelsel. De drempel om in jezelf te investeren met een studie moet volgens de partij verlaagd worden. “Met dit plan doe je werkervaring op en kom je in contact met andere generaties,” aldus Segers.

Als je na of tijdens je studie vijf maanden vrijwilligerswerk doet en hiermee vijfduizend euro van je studieschuld wegwerkt, bewijs je zowel de samenwerking als jezelf een dienst, zo stelt de partijleider. Als voorbeelden van sociaal vrijwilligerswerk noemt hij hulpverlening bieden aan eenzame ouderen, bijles geven aan laaggeletterden, schuldhulpmaatje worden en werken in de gezondheidszorg of bij vluchtelingenhulp.