Een onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onder ruim 700 buitenlandse studenten levert zeer verrassende en zelfs verontrustende resultaten op, namelijk dat internationale studenten veel meer huur voor een studentenkamer betalen dan een Nederlandse student. De vraag die zich opwerpt: vragen woningcorporaties en verhuurders bewust hogere huurprijzen aan internationale studenten? En zoja, is hier dan geen sprake van discriminatie?

Buitenlandse studenten zijn slopers

Internationale studenten betalen voor een kamer maandelijks gemiddeld 400 euro. Een aardig bedrag voor een studentenkamer. Nederlandse studenten leggen gemiddeld 360 euro neer voor eenzelfde type kamer. Opmerkelijk. Corporaties gaven in hun weerwoord aan dat buitenlandse studenten meestal kiezen voor een gemeubileerde kamer om zo te vermijden dat de hele inboedel vanuit hun eigen huis over moet worden gebracht. Ook lieten ze weten dat buitenlandse studenten bekend staan om het kapot maken van spullen in de woning. Een nogal boude uitspraak.

Gering aanbod aan kamers

Wellicht dat het antwoord ook te vinden is in de toegankelijkheid van het aanbod aan studentenkamers voor internationale studenten. Kamerverhuursites hebben bijvoorbeeld over het algemeen geen Engelse versie. Ook is het Nederlandse systeem van hospiteren onbekend voor de meeste internationale studenten. Het aanbod aan kamers vanuit universiteiten is bovendien te gering om te kunnen voldoen aan de vraag. De studenten mogen meestal al blij zijn als ze een kamer in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht kunnen huren. En daar wordt dus weleens handig gebruik van gemaakt. Of moet ik zeggen ‘misbruik’?