Ondanks het stijgende aanbod aan studentenkamers maakt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zich ernstig zorgen over de stijging van de huurprijzen van studentenkamers. De huur steeg met 10% naar 415 euro per maand. Hoe gaat de student dit in vredesnaam betalen?

Student betaalt zich blauw

Dat juist studenten worden getroffen door nieuwe prijsstijgingen is extra zuur. Eerder kreeg deze groep al te maken met de afschaffing van de ov-kaart en de basisbeurs. Daardoor zullen studenten al extra diep in de buidel moeten tasten, bijvoorbeeld om van hun woning naar de school of universiteit te reizen. Als er dan ook nog meer geld opzij gelegd moet worden voor het betalen van de maandelijkse huur, dan wordt het de studenten wel heel lastig gemaakt om rond te komen, zo denkt de LSVb.

Tekort studentenkamers

Dat de huren stijgen is een logisch gevolg van grote vraag, weinig aanbod. Want ook al was het aanbod aan studentenkamers toegenomen, nog steeds is de vraag naar een geschikte kamer zeer groot. Studenten hebben er dan ook veel voor over, zelfs abnormale huurlasten, om een kamer te vinden die is gelegen in de nabijheid van de school of universiteit. De bouw van studentenkamers staat momenteel bij verschillende corporaties op de tocht door de komst van de verhuurdersheffing. Daarvan is nog steeds onduidelijk wat er precies mee gaat gebeuren. Het einde van het tekort aan studentenhuizen lijkt dus nog lang niet in zicht.

Nieuwe regelgeving huurprijzen

De LSVb roept de overheid op om stappen te ondernemen tegen de huurstijgingen, bijvoorbeeld door de regelgeving over de berekening van huurprijzen aan te passen. Verder hoopt de vakbond dat de vraag en aanbod naar studentenkamers meer in evenwicht kan worden gebracht.