Je studententijd zou de mooiste tijd van je leven zijn, beweren afgestudeerden weleens. Is dat echt zo? Veel studenten beweren namelijk gestresst door het leven te gaan. Een van de voornaamste oorzaken is het geld dat studenten moeten lenen om rond te komen. Wat kost het eigenlijk om anno 2019 een hbo- of universitair diploma te halen?

Om te beginnen met wat voorgeschiedenis: 2015, de tijd dat de zogenoemde ‘basisbeurs’ is afgeschaft. Dat was een vorm van studiefinanciering waarbij studenten een voorlopige lening kregen van overheidsinstantie DUO. Studeerde je binnen tien jaar af, dan werd de lening kwijtgescholden.

Studievoorschot

Dat is niet meer zo. Wie studiefinanciering wil ontvangen moet alles terugbetalen, met uitzondering van de ov-jaarkaart en aanvullende beurs. Wat vroeger de basisbeurs heette, is nu een ‘studievoorschot’, een lening dus. Dat maakt studeren een stuk duurder. Tijdens het studeren is het misschien niet direct te merken in de portemonnee, omdat je maandelijks een bedrag krijgt van DUO. Alleen is het geldbedrag na de studie niet kwijtgescholden en moet je het terugbetalen als je een baan hebt.

Hoe hoog is de schuld?

De gemiddelde studieschuld van studenten was voorheen rond de 13.000 euro. Volgens het Centraal Planbureau is dat bedrag door de invoering van het leenstelsel toegenomen tot gemiddeld 21.000 euro. Studenten die van de hogeschool of universiteit komen krijgen 35 jaar de tijd om dat bedrag af te lossen. Hoeveel ze per maand moeten betalen, hangt af van hun inkomen. Is hun schuld na 35 jaar niet helemaal afgelost, dan wordt de rest kwijtgescholden. Momenteel staat de rente voor op 0%, wat betekent dat er geen rente over het bedrag betaald hoeft te worden. Dit percentage wordt elke vijf jaar opnieuw vastgesteld en kan dus in de toekomst omhoog gaan.

Is het nodig om veel stress te hebben over het lenen van geld? Niet helemaal. Natuurlijk kan het angstaanjagend zijn om je carrière te beginnen met een flinke schuld. Je weet niet of je wel direct een (goedbetaalde) baan kunt vinden. Het liefst leen je zo min mogelijk, maar als dit studeren in de weg staat is het afsluiten van een studieschuld echt geen slecht idee. Je investeert immers in je toekomst!