20 maart is het weer zover: verkiezingen. Dit keer voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Het is een kans om jouw stem te laten horen en invloed uit te oefenen. Stemmen heeft namelijk echt zin! We leven in een land van democratie, waar de stem van de burger telt. Maar wat zijn Provinciale verkiezingen eigenlijk? Geen zorgen, we’ve got you covered!

Wat doen de Provinciale Staten eigenlijk?

De leden van de Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van jouw provincie. Zij stellen het beleid van de provincie vast en controleren ook of het college van Gedeputeerde Staten, de ‘regering’ van de provincie, z'n werk goed doet. Ook houden de Provinciale Staten toezicht op gemeenten in de provincie en op waterschappen, vooral op financieel vlak.

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart vinden niet alleen verkiezingen plaats van de Provinciale Staten, maar ook die van het waterschap. Het waterschap is voor veel mensen een raadsel. Toch heeft iedereen dagelijks te maken met het werk van de waterschappen. Zo is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken en sluizen. Ook valt de zuivering van afvalwater en de controle op de kwaliteit van het zwemwater binnen het takenpakket van het waterschap. Tot slot is het natuurbeheer in en om het water een taak van het waterschap. Na de komende verkiezingen wordt een groot deel van het algemeen bestuur, dat bestaat uit 18 tot 30 leden, gekozen.