Als het aan coalitiepartijen CDA en ChristenUnie ligt, wordt het leenstelsel in een volgende kabinetsperiode aan banden gelegd. Volgens CDA-leider Sybrand Buma leidt een studieschuld tot extra stress bij studenten, bovenop de druk die ze al voelen.

“De studieduur is korter en studenten zitten met een lening die ze uiteindelijk moeten terugbetalen”, aldus Buma. Hij vindt overigens niet dat er niet van studenten gevraagd mag worden om hun best te doen, we stoppen als belastingbetalers immers veel geld in studeren.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) blijft ook pleiten voor de afschaf van het huidige leenstelsel. Hij hoopt dat in een volgende kabinetsperiode de oude basisbeurs weer wordt ingevoerd. “Ik wil jongeren graag meer ruimte geven, je ziet nu dat jongeren niet op kamers gaan of niet lid worden van een studentenvereniging. Dat leidt tot minder ontplooiing, terwijl we juist in deze generatie moeten investeren.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hield onlangs een enquête onder bijna 600 hbo- en wo-studenten. Voorzitter Tom van den Brink geeft aan dat er uit die enquête een aantal zorgwekkende resultaten naar voren komen. Zo zijn studenten die geld lenen vaker extreem vermoeid en ervaren ze psychische klachten, stress en druk. Ook zien ze vaker af van sociale activiteiten.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (D66) is het leenstelsel niet de enige veroorzaker van stress onder studenten. Ook de druk van sociale media en studiekeuze spelen een grote rol.