Ondanks het protest van studenten houden coalitiepartijen D66, CDA, VVD en ChristenUnie toch vast aan de verhoging van de rente op de studieleningen in 2020. Het besluit leidt tot onvrede van veel leden van de Tweede Kamer en studentenorganisaties.

€5.000,- meer

De nieuwe maatregel van de coalitie zorgt ervoor dat studieleningen vanaf 2020 gekoppeld worden aan staatsleningen van tien jaar in plaats van vijf jaar. In de praktijk betekent dit dat de rente op studieleningen zal stijgen. Toekomstige oud-studenten met een gemiddelde studieschuld van €20.000,- zullen €5.000,- meer betalen, verspreid over 35 jaar. De maatregel levert de staat naar verwachting 226 miljoen euro op. Volgens minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven is de bezuiniging nodig om het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën houdbaar te houden.

Oppositie

Het besluit leidt tot veel kritiek van oppositiepartijen PVV, SP en SGP. Volgens SP-Kamerlid Frank Futselaar zal de verhoging van de rente ervoor zorgen dat minder mensen gaan studeren: “Schuld dempt de ambitie”, aldus Futselaar.

Ook leden van de ChristenUnie en het CDA zijn tegen het besluit, terwijl hun fracties ervoor tekenden. Het CDJA, de jongerenpartij van het CDA, voert zelfs al enige tijd protest tegen het leenstelsel en kreeg afgelopen november op een congres steun van leden van het CDA zelf. Fractieleider Sibrand Buma geeft echter aan achter zijn besluit te staan: “Maar ik weet wel hoe men er in de partij over denkt”, zegt Buma.

Eerste kamer

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSvB) hebben inmiddels de hoop op verandering vanuit de Tweede Kamer verloren. Zij focussen zich vanaf nu op bijstand vanuit de Eerste Kamer. “Als de senaat straks alsnog een streep door de renteverhoging zet, is de eerste slag gewonnen in de strijd om het leenstelsel weer af te schaffen,” redeneren de studentenorganisaties.