Volle collegezalen, late reacties van docenten en hoge studieschulden: door de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben studenten het er niet beter op gekregen. Om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs, organiseren studenten op 24 november een protestmars in Den Haag.

Volle zalen

Met de verdwijning van de basisbeurs is studenten beloofd dat er extra geld zou komen voor verbetering van het onderwijs. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSvB) blijft deze verbetering uit. Sterker nog: de kwaliteit van het onderwijs is de afgelopen jaren alleen maar achteruit gegaan.

Volgens Carline van Breugel, voorzitter van de LSvB, heeft dat verschillende oorzaken. Zo is er een groot tekort aan ruimte door de grootschaligheid van het onderwijs. Studenten zitten tijdens colleges noodgedwongen op de trap. Naast gebrek aan ruimte is er ook een tekort aan docenten. Studenten wachten vaak lang op reacties en krijgen geen feedback op gemaakt werk. Ook is er te weinig persoonlijke aandacht tijdens werkcolleges. “Het onderwijs is er toch om ons te ontwikkelen? Van je fouten kun je leren, maar er is geen tijd om die fouten te bespreken,” zegt van Breugel tegen het AD.

Kritiek op het leenstelsel

Volgens van Breugel zorgt ook de invoering het leenstelsel voor veel problemen. Allereerst gaan veel minder jongeren studeren. “Er stromen minder studenten vanuit het mbo door naar het hbo, jongeren waarvan de ouders niet gestudeerd hebben, gaan zelf minder snel studeren evenals jongeren met een migratieachtergrond.”

Ook vindt van Breugel dat het leenstelsel het voor afgestudeerden onmogelijk maakt om iets op te bouwen. De studieschuld wordt namelijk meegenomen in de berekeningen voor een hypotheek, wat ervoor zorgt dat veel afgestudeerden geen huis kunnen kopen.

Ongeduldig

Het Ministerie van Onderwijs is het niet eens met de aantijgingen en vindt dat de studenten te snel protesteren. Volgens hen moeten de geplande verbeteringen aan de kwaliteit van het onderwijs nog doorgevoerd worden. “De verbete­ring van het onderwijs door de middelen van het studievoor­schot moet vanaf dit jaar gebeuren. Dus je nu bekocht voelen, is ongeduldig en onterecht,” aldus een woordvoerder van het ministerie.