De begroting die koning Willem-Alexander dinsdag op Prinsjesdag presenteerde, heeft negatieve gevolgen voor studenten. Door een tegenvaller op de begroting van vorig jaar gaat er het komende jaar 19,5 miljoen euro minder naar het hoger onderwijs.

Verkeerde inschatting

De maatregel moet de verkeerde begroting van vorig jaar rechttrekken. In 2018 werd er 212 miljoen meer aan onderwijs uitgegeven dan er begroot was.Deze tegenvaller komt vooral door de verkeerde inschatting van het aantal studenten: afgelopen jaar begonnen meer jongeren aan een studie dan verwacht. Het gat dat daardoor is ontstaan moet met de bezuinigingen worden gedicht.Hogescholen en universiteiten krijgen dit jaar daarom 19,5 miljoen euro minder voor de bekostiging van onderwijs. Naar verwachting komt dat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede, wat negatief uitpakt voor studenten.

Boze reacties

De nieuwe begroting zorgt voor veel boze reacties van studentenorganisaties. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt de situatie ‘volkomen onacceptabel’. Ook de Landelijke Studentenvakond (LSvB) reageert verbijsterd: “Studenten worden op deze manier dubbel geraakt. Ze worden door het leenstelsel gedwongen tot schulden, terwijl de kwaliteit van hun onderwijs daalt,” aldus voorzitter Carline van Breugel tegen het AD.

Nu al problemen

Ook hogescholen en universiteiten hebben gereageerd op de nieuwe begroting. Zij vinden de bezuinigingen volkomen onbegrijpelijk. Eerder voerde universitaire docenten al actie tegen de bezuinigingen, in de hoop dat ze van tafel zouden worden geveegd en dat er juist meer in het wetenschappelijk onderwijs geïnvesteerd zou worden. Actiegroep WO in Actie kondigt voor aankomende maandag acties aan op maar liefst tien universiteiten. Docenten geven op deze dag uit protest buiten college. Volgens hen is er nu al te weinig geld. Docenten die weggaan worden daardoor bijvoorbeeld niet vervangen en er is te weinig tijd om scripties te beoordelen. “We moeten in Amsterdam soms al uitwijken naar theater Carré, omdat we te weinig ruimtes hebben. Straks staan we op straat,” aldus voorman Rens Bos.