Het is de tweede week van het nieuwe collegejaar en het ziet ernaar uit dat studenten het niet makkelijker gaan krijgen. Als het aan minister Van Engelshoven ligt gaat de rente op studieleningen namelijk omhoog, wat studeren alsmaar duurder zal maken.

Woedende studenten

Vorige week stuurde minister van Engelshoven een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin staat dat de rente op studieleningen per 2020 omhoog zal gaan. Het plan moet het leenstelsel betaalbaar houden en zal de overheid ruim 226 miljoen euro gaan opleveren. Het voorstel van minister Van Engelshoven kreeg logischerwijs veel boze reacties van studenten en studentenorganisaties. Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), noemt de situatie ‘een klap in het gezicht’ en meent dat studenten worden gepakt voor de financiële tegenvallers van het ministerie van Onderwijs.

De gevolgen

De rente wordt dus hoger, maar wat is hier nu precies het gevolg van? Een gemiddelde studielening bedraagt momenteel € 21.000,-. Onder de voorwaarden van het sociale leenstelsel mag een student maximaal 35 jaar doen over het aflossen van deze lening. Gemiddeld betaalt een student nu € 70,- per maand af, in de nieuwe situatie zal dit € 82,- zijn. Met deze stijging van € 12,- per maand zal een student die de maximale 35 jaar doet over aflossen in totaal ruim € 5.000,- meer kwijt zijn dan voorheen. Volgens Geertje Hulzebos van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) verliezen studenten door de nieuwe maatregelen het vertrouwen in de politiek. “Studenten bouwen meer schulden op door het afschaffen van de basisbeurs en nu ook nog eens door het verhogen van de rente op die schuld,” aldus Hulzebos tegen NU.nl.

Nog meer druk

Door de nieuwe plannen om de rente op studieleningen te verhogen zijn studentenorganisaties als de LSVb bang dat studeren in Nederland echt iets voor de elite gaat worden, net als in Amerika en Engeland het geval is. De organisaties verwachten tevens dat de druk op studenten een stuk hoger gaat worden en dat minder jongeren het aandurven om aan een studie te beginnen. Het kabinet verwacht echter dat een verhoging van de rente hier geen invloed op zal hebben.