Er komt een bovengrens aan het aantal punten die eerstejaars studenten moeten halen om hun studie te mogen vervolgen. Minister van Engelshoven kondigde dit plan aan tijdens haar presentatie op de jaaropening van Tilburg University.

Het Bindend Studieadvies

Het zogeheten Bindend Studieadvies (BSA) is het minimum aantal studiepunten dat een student in het eerste jaar moet halen om zijn of haar opleiding te mogen vervolgen. Wie dit minimum aantal punten niet haalt, moet de studie verlaten. Momenteel mogen hogescholen en universiteiten zelf bepalen hoeveel punten een student minimaal moet halen, waardoor de punteneis per onderwijsinstelling verschilt. De Erasmus Universiteit in Rotterdam eist bijvoorbeeld de maximale 60 punten, terwijl in Delft en Leiden 45 punten nodig zijn.

Het BSA is in 1993 in het leven geroepen om te bepalen of een student op zijn of haar plek zit. Momenteel wordt het BSA volgens Minister van Engelshoven vooral gebruikt als selectie instrument om trage studenten weg te sturen en het rendement van onderwijsinstellingen te verhogen. “Ik wil niet dat het systeem zo uitpakt en daarom grijp ik in,” aldus de minister.

Teveel druk

Minister van Engelshoven geeft als andere reden dat zij vindt dat er te veel druk op studenten wordt gelegd. Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten kampen met psychische problemen. Deze worden in de meeste gevallen veroorzaakt door de combinatie van een studie, sport, bijbaan en sociaal leven. Volgens het RIVM zijn het nieuwe leenstelsel het het BSA tevens oorzaken van het toenemende aantal psychische problemen. “We moeten echt voorkomen dat studenten onnodig struikelen,” zegt de minister tegen NOS.

40 punten

Als het aan Minister van Engelshoven ligt wordt de maximale punteneis bijgesteld tot 40 punten. Volgens de minister is deze norm nog steeds hoog genoeg om alle zwakkere studenten eruit te halen en een andere richting op te sturen. “Een BSA van maximaal 40 studiepunten geeft studenten lucht, en de opleiding houdt de mogelijkheid om studenten die echt een verkeerde keuze hebben gemaakt naar een betere plek te helpen. Wie tweederde van zijn eerste jaar haalt kan nooit op de verkeerde plek zitten of kansloos zijn,” volgens Minister van Engelshoven.

Reacties

De reacties van de studentenorganisaties zijn positief. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van ‘een grote stap vooruit’. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSvB) is positief, maar vindt dat de maatregelen nog niet ver genoeg gaan. “We zijn uiteindelijk voor het volledig afschaffen van het bindend studieadvies om de psychische druk op studenten weg te nemen,” laten zij weten aan NOS.