De aanmeldingen voor de studies economie en bedrijfskunde breken de records. De vele aanmeldingen komen vooral door de grote toestroom van buitenlandse studenten. Dit heeft gevolgen voor Nederlandse studenten: bij twee studies zijn er namelijk zoveel aanmeldingen dat er een numerus fixus is aangekondigd.

Maximum bereikt

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat de recordaantallen studenten vooral te danken zijn aan de toenemende populariteit van Engelstalige studies. Vooral de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Rotterdam School of Management zijn in trek bij buitenlandse studenten. Bij opleidingen van deze scholen is het maximum aantal studenten dan ook bereikt.

Zorgelijk

Studentenorganisatie ISO vindt de situatie zorgelijk. "Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft, is kleinschaliger onderwijs met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk", zegt Tom van den Brink, voorzitter van het ISO. "Internationalisering mag nooit de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten onder druk zetten. Dat vindt ook de minister. Het wordt tijd dat ze hier echt werk van gaat maken", zegt Van den Brink.

Drie kwart uit het buitenland

Volgens het Financieel Dagblad heeft de UvA maar liefst 1800 inschrijvingen, waarvan de helft afkomstig is van buitenlandse studenten. In Rotterdam kwamen voor een Engelstalig programma met een maximum van 550 maar liefst 2400 aanmeldingen binnen. Driekwart van deze aanmeldingen werd gedaan door buitenlandse studenten. Directeuren van onderwijsinstellingen melden dat de vele aanmeldingen leiden tot problemen. Zo zou er te weinig zaalruimte zijn en is er een tekort aan personeel.

Nederlanders buiten de boot

Diverse Universiteiten, waaronder de UvA en Rijksuniversiteit Groningen, hebben voor bepaalde studies een numerus fixus aangevraagd. Universiteiten in Rotterdam en Maastricht deden dit eerder al voor de studie bedrijfskunde. De loting heeft vervelende gevolgen voor Nederlandse studenten, omdat er een cijfergemiddelde van een 7 of hoger vereist is. "In het buitenland is dat normaal, maar in Nederland haalt maar een op de drie vwo'ers deze eis", zegt Adri Meijdam van de Rotterdamse bedrijfskundefaculteit. De kans is groot dat veel Nederlandse studenten vanwege de lotingen buiten de boot vallen.