Nederlandse opleidingen zijn sinds enkele jaren razend populair onder buitenlandse studenten: ieder jaar worden er meer internationale jongeren verwelkomd op onze universiteiten en hogescholen. Als het aan de Vereniging van Universiteiten (VSN) en de Vereniging Hogescholen (VH) ligt, komt daar echter verandering in. De organisaties willen dat er voor buitenlandse studenten een numerus fixus wordt ingesteld en dat studenten van buiten de EU flink meer voor hun studie gaan betalen.

Kwaliteit waarborgen

Ook willen hogescholen en universiteiten aan buitenlandse studenten inschrijfgeld kunnen vragen. Waarom zijn die maatregelen nodig? Verschillende partijen zijn bang dat de grote toename van internationale studenten ervoor zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs voor Nederlandse studenten terugloopt, mede omdat steeds meer studies een internationale insteek krijgen.

Buitenlandse studenten krijgen het moeilijker

Studenten die in Nederland willen komen studeren, krijgen het met de maatregelen een stuk lastiger. Door de numerus fixus lopen ze de kans om niet meer te worden toegelaten. Studeren wordt bovendien een stuk duurder, met name voor jongeren van buiten de EU: zij moeten de kosten van hun studie in Nederland helemaal zelf betalen, omdat er geen afspraken zijn met het land van herkomst. En dat is geen klein bedrag: een studie kost voor studenten buiten de EU tussen de €6.000 en €32.000 per jaar.

Aantal internationale studenten groeit, budget daalt

Waarom vormt de komst van buitenlandse studenten dan nu pas een probleem? Ten eerste doordat het aantal studenten dat naar Nederland komt om te studeren ieder jaar groeit. Maar totale overheidsbudget groeit al jaren niet meer. Daardoor blijft er per student minder geld over voor kwalitatief goed onderwijs.

Europese studenten de grootste kostenpost

Een andere verklaring is dat driekwart van de studenten afkomstig is uit de EU. Dat is de grootste kostenpost. Met andere Europese landen is er namelijk de wederzijdse afspraak dat de extra kosten van internationale studenten worden bekostigd door de plaatselijke overheid. Die studenten betalen – net als Nederlandse studenten – dus €2006 collegegeld per jaar. Echter gaan er veel minder Nederlandse studenten de grens over om te studeren, wat voor onbalans in de studiekosten zorgt. Daarbij heeft de regering in Nederland besloten de bijdrage aan universiteiten terug te schroeven van €20.000 euro per student naar €15.000, waardoor universiteiten meer geld per student moeten bijleggen om het onderwijs te kunnen bekostigen.

Meer Nederlandse studenten naar het buitenland

"Door de populariteit van internationale studies in Nederland komen hier meer studenten uit de EU studeren, dan dat er Nederlandse studenten in het buitenland studeren", vertelt Tariq Sewbaransingh van de Landelijke Studentenvakbond aan de NOS. "Maar de meeste buitenlandse studenten betalen hier geen belasting en dragen dus niet bij aan de schatkist."

"Eigenlijk moeten we Nederlandse studenten stimuleren om ook kennis op te doen in het buitenland", zegt Tariq. "Dat zou een oplossing kunnen zijn voor het negatieve kostenplaatje."