Op Prinsjesdag hebben het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) het rapport ‘Studenten uit balans’ gepubliceerd. Zij hebben uitgerekend hoe veel studenten erop achteruit zijn gegaan sinds de invoering van het leenstelsel en hoe studenten er in 2018 financieel voorstaan.

Zoek de balans

Sinds 2014 zijn de gemiddelde kosten voor studenten, zoals het collegegeld, huur voor een kamer en overige studiekosten, alleen maar gestegen. Eerst werden studenten nog financieel gespekt met de basisbeurs, maar die is helaas niet meer. In 2014 kwamen studenten mét stufi al gemiddeld €310 per maand te kort. Na de invoering van het leenstelsel stond de balans voor studenten vorig jaar gemiddeld op min €660 per maand en voor 2018 staat de prognose op een negatief saldo per maand van €660 per maand, ofwel €8.000 per jaar. Dat is niet mis. Studentenclubs waarschuwen de overheid daarom dat ze in moet grijpen. “De begroting van studenten is volledig uit balans geraakt. Al jaren stijgen de kosten, terwijl de overheid sinds de invoering van het leenstelsel gestopt is studenten financieel te ondersteunen. Wij roepen de formerende partijen op om nu echt een keer op te houden met de kostenverhogingen voor studenten. Genoeg is genoeg. Studeren heeft altijd veel geld gekost, maar studenten worden nu echt overvraagd”, zegt ISO-voorzitter Rhea van der Dong hierover.

Gevolgen

Deze financiële disbalans voor studenten heeft er volgens het ISO en LSVb tot nu al voor gezorgd dat er minder mbo-studenten zijn gaan studeren en dat het aantal studenten dat op kamers gaat is gedaald met 17 procent. In 2015 zat namelijk nog 61 procent van de eerste- en tweedejaars op kamers, terwijl dat in 2017 nog maar 44 procent is. Naar verwachting stijgt daarnaast de gemiddelde studieschuld met 40 procent naar €21.000. De studentenorganisaties willen het liefst de basisbeurs terug, maar roepen het toekomstige kabinet in ieder geval op om de kosten niet verder te laten stijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld het collegegeld bevriezen. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is afwachten. Tot die tijd dus je ouders lief aankijken, hard werken of veel lenen om je studentenleven te bekostigen!