Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft onderzoek gedaan naar de financiële situatie van Nederlandse studenten. Wat blijkt? Ruim de helft van de studenten (55%) heeft een lening bij DUO en 73 procent van de studenten heeft een studieschuld. In 2015 was dit laatste percentage nog 46 procent. Dit geleende geld geven studenten niet alleen uit aan studieboeken en bier; meer dan de helft van de studenten met een lening spaart hier mee voor later. Klinkt verstandig, maar is dit ook zo?

De cijfers

Het Nibud heeft 1.383 hbo- en wo-studenten ondervraagd voor dit onderzoek. Gemiddeld hebben studenten zo’n 919 euro per maand te besteden. Veel studenten werken; zo’n 70 procent heeft een bijbaan of betaalde stage en werkt gemiddeld 17 uur per week. Daarnaast ontvangt 58 procent van de studenten vaak geld van ouders. In 4 van de 10 gevallen betalen ouders zelfs rechtstreeks het collegegeld van hun kind. Maar sinds de stufi is afgeschaft, wordt er ook steeds meer geleend bij DUO. Meer dan de helft van de Nederlandse studenten heeft een lening bij DUO, en weer een kwart hiervan leent maximaal.

Uit het onderzoek blijkt dat veel studenten dit geleende geld niet allemaal over de balk smijten. Van de studenten die lenen, spaart 54 procent dit. Waarom?

  • Om geld achter de hand te hebben na de studie (43%);
  • Voor de aankoop van een huis later (15%);
  • Omdat de rente bij DUO zo laag is (39%).

Gratis geld

Op dit moment is de rente bij DUO 0 procent; een ‘gratis’ lening. Maar dit hoeft in de toekomst niet zo te zijn: DUO mag de rente op haar verstrekte leningen iedere vijf jaar wijzigen. Wat nu dus heel goedkoop is, kan in de toekomst misschien vet duur worden. Toch lijkt dit studenten niet tegen te houden om te lenen. Lenen wordt steeds normaler gevonden en hoort er voor velen sinds de afschaffing van de stufi ook een beetje bij. In 2015 vond 30 procent van de studenten het hebben van een studieschuld een probleem, nu is dat nog maar 12 procent. De gemiddelde studieschuld bedraagt 15.000 euro. Het Nibud drukt studenten dan ook op het hart om niet meer te lenen dan echt nodig is; je weet nooit wanneer dat gratis lenen je duurt komt te staan.