Ben jij een van de vele studenten die druk op zoek is naar een studentenkamer? Dan weet jij als geen ander dat het in veel steden moeilijk is om een eigen stek te vinden. En dan zijn er ook nog tal van verschillende huurcontracten die een verhuurder jou voor kan leggen om ervoor te zorgen dat studentenkamers niet langer bezet worden gehouden dan nodig. In navolging van de Financiële Telegraaf zetten wij de verschillende mogelijkheden voor je op een rij, zodat je precies weet waar je aan toe bent!

Contracten voor onbepaalde tijd

Een standaard huurcontract geldt voor onbepaalde tijd, waarbij huurbescherming van kracht is. Huurbescherming is vooral voordelig voor jou als huurder, want het betekent dat de verhuurder je niet zomaar uit je kamer kan zetten. Een contract voor onbepaalde tijd kan een verhuurder alleen beëindigen wanneer je een wanbetaler bent of je je ernstig misdraagt. Deze huurbescherming geldt voor alle standaard huurcontracten die voor 1 juli 2016 zijn overeengekomen. Vanaf deze datum is echter ook de Wet doorstroming huurmarkt ingegaan, waarin onder andere het ‘dringend eigen gebruik’ is vastgelegd. Dit houdt in dat als in jouw huurovereenkomst is vastgelegd dat jouw woning bestemd is voor jongeren, je verhuurder na vijf jaar het huurcontract mag beëindigen om een nieuwe jongere onderdak te bieden. Onder jongere wordt hier iemand tussen de 18 en 27 jaar verstaan.

Huur je een kamer bij een particulier in huis? Dan heb je te maken met een proefperiode van negen maanden, waarin de verhuurder, ofwel hospita, je zonder opgave van redenen eruit mag zetten. Hierbij geldt wel een opzegtermijn van drie maanden. Na de proefperiode is de huurbescherming van kracht.

Tijdelijke contracten

Door de Wet doorstroming huurmarkt mogen verhuurders nu ook tijdelijke huurcontracten afsluiten. Een tijdelijk contract voor een kamer, ook wel een onzelfstandige woonruimte genoemd, mag maximaal vijf jaar duren. Een zelfstandige woonruimte, waarbij je je voorzieningen zoals keuken en badkamer dus niet hoeft te delen, mag maximaal twee jaar via een tijdelijk contract verhuurd worden. Zo’n tijdelijk contract loopt automatisch af, mits je verhuurder je uiterlijk een maand van tevoren hiervan op de hoogte brengt. Doet hij of zij dit niet, gaat je contract automatisch over in een ‘normaal’ huurcontract van onbepaalde tijd. De verhuurder kan een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen, maar jij als huurder mag dat wel; als je dus eerder uit je tijdelijke kamer wil, kan dat. Je mag maar één keer een tijdelijk contract krijgen voor een huurwoning.

Campuscontract

Een campuscontract wordt veel gebruikt door woningcorporaties die aan studenten verhuren. Het contract houdt in dat je alleen mag huren zolang je student bent; studeer je af of stop je met je opleiding, moet je uit je kamer. De verhuurder controleert dit regelmatig, maar verder heb je met een campuscontract alle andere voordelen van huurbescherming.

Onderhuren

Soms wordt een studentenkamer onderverhuurd, bijvoorbeeld als de eerste huurder langere tijd in het buitenland gaat studeren. Als diegene toestemming heeft van de huisbaas is onderverhuur geen probleem en kun je best voor een bepaalde periode een kamer onderhuren, bijvoorbeeld als tijdelijke oplossing. Houdt er wel rekening mee dat je geen recht hebt om te blijven zitten als de hoofdhuurovereenkomst wordt beëindigd.