Nederland is populair onder buitenlandse studenten: dit schooljaar alleen kwamen er ruim 30.000 buitenlandse studenten naar ons kikkerlandje om een aantal maanden vakken te volgen of stage te lopen. De Woonbond en verschillende studentenorganisaties vinden dat deze buitenlandse studenten oneerlijk worden behandeld op het gebied van huisvesting, omdat zij vaak hun huurcontract niet voortijdig op kunnen zeggen. Waarom mag dit niet?

Short-stay

Voor buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland komen studeren wordt vaak door onderwijsinstellingen huisvesting geregeld. Zij maken afspraken met studentenhuisvesters over studentenkamers die voor de duur van het verblijf van de student gehuurd kunnen worden, bijvoorbeeld een half jaar. Zo is een verblijfplek goed geregeld en komen buitenlandse studenten niet tussen wal en schip terecht. Dit zijn short-stay contracten, die niet tussentijds opgezegd kunnen worden. Als een student dus eerder naar huis wil, heeft hij of zij dikke pech en moet de huur gewoon doorbetaald worden.

Kences, organisatie van studentenhuisvesters, zegt dat dit niet anders kan omdat er anders leegstand ontstaat. Deze kamers worden namelijk ‘gereserveerd’ voor buitenlandse studenten, waarvan er ieder half jaar een nieuwe lichting komt. Dan moeten de kamers wel beschikbaar zijn. Als deze kamers tussentijds opzegbaar zouden zijn, dan zou dit scheef gaan lopen en zouden kamers de resterende tijd van het contract leeg staan. De verdediging van Kences is dat ze geen leegstand willen hebben omdat dit niet eerlijk is tegenover Nederlandse studenten, maar dat ze de kamers ook niet tijdelijk aan andere studenten kunnen verhuren, want ze moeten wel weer leeg zijn als er nieuwe buitenlandse studenten komen.

Onzin

Volgens studentenorganisaties en de Woonbond is deze beredenering onzin. Buitenlandse studenten zijn een kwetsbare groep op de woningmarkt omdat ze niet weten wat er wel en niet mag in Nederland. Daarom is het volgens de Woonbond niet eerlijk dat zij niet tussentijds hun huurcontract op mogen zeggen. Wat betreft de leegstand roepen de partijen de studentenhuisvesters op om met creatieve oplossingen te komen. De Woonbond overweegt om een proefproces te beginnen tegen de studentenhuisvesters.