Goed nieuws voor studenten die veel overige bezigheden hebben naast hun studie: volgend schooljaar (2017-2018) start een proef met flexstuderen. Dit houdt in dat je losse vakken kunt volgen en hier per studiepunt voor betaalt. Volgens de LSVb dé oplossing voor studenten die naast hun studie een eigen bedrijf hebben, mantelzorger zijn of een bestuursjaar willen doen.

Experiment

Komend schooljaar kunnen alleen studenten aan de UvA, Hogeschool Utrecht en Tilburg University zich inschrijven voor het zogeheten flexstuderen. Als je je inschrijft als flexstudent, ben je dit voor het gehele schooljaar. Het experiment gaat zes jaar lopen; na die periode wordt geïnventariseerd of flexstuderen het hoger onderwijs toegankelijker maakt en of het voor meer tevredenheid en minder uitval onder studenten zorgt. Het is een idee van de Landelijke Studenten Vakbond, dat via de VVD en PvdA tot een motie is omgevormd die vorig jaar werd aangenomen.

Hoe werkt het?

Als je flexstudeerder bent betaal je je opleiding per vak dat je volgt. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: je hebt je propedeuse al gehaald, je hebt recht op wettelijk collegegeld, je schrijft je voor het gehele studiejaar als flexstudent in en je betaalt minimaal voor één vak. Vervolgens bepaal je zelf in welk tempo en hoeveel vakken je volgt, waarbij je alleen voor de vakken betaalt die je volgt. Het is iets anders dan contractstuderen; daarbij volg je alleen een vak, terwijl bij flexstuderen het volledige curriculum volgen en een diploma halen het doel blijft. Je doet dit alleen op je eigen tempo. Daardoor verschilt het ook weer van een deeltijdopleiding; dan studeer je langzamer, maar volg je wel een vastgelegd traject. Flexstuderen betekent niet dat je eeuwig student kunt blijven; de onderwijsinstelling bepaalt hoe lang je maximaal over je studie mag doen.

De kosten van flexstuderen zijn gebaseerd op het jaarlijkse collegegeld gedeeld door de 60 studiepunten die je per jaar kunt halen. Hier bovenop komt nog 15 procent administratieve kosten, waarmee het bedrag per studiepunt uitkomt op € 38,45. Als flexstudent mag je net als reguliere studenten gebruik maken van alle onderwijsfaciliteiten, zoals de bibliotheek.

De eerste UvA-studenten kunnen zich vanaf volgende week inschrijven voor het flexstuderen. Als er teveel aanmeldingen zijn zal er geloot gaan worden. Of flexstuderen het studeren van de toekomst is moet gaan blijken.