Wie dit jaar wordt toegelaten tot een fixusstudie, heeft geluk. Bij studies waar nieuwe studenten worden geselecteerd omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, meldden zich meer dan twee keer zoveel studenten aan als dat er plaatsen zijn. Van de 46.542 aanmeldingen, is er voor 26.934 geen plek.

Populaire studies

Van de 91 numerus-fixusstudies waar studenten zich dit jaar voor konden aanmelden, bleek de studie International Business Administration (IBA) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam het populairst. Voor die studie schreven zich 2300 studenten in, terwijl er slechts plaats is voor 575. De meeste aanmeldingen kwamen van buitenlandse studenten. Ook de studie Geneeskunde kreeg veel meer aanmeldingen dan dat er schoolbanken beschikbaar zijn. Daar stroomden in totaal 8404 aanmeldingen binnen, waarvan er slechts 2785 kunnen worden geplaatst.

Strengere selectieprocedure

Het grote aantal aanmeldingen is opmerkelijk. Dit jaar sloot de inschrijfperiode op 15 februari, drieënhalve maand eerder dan voorgaande jaren. Daarnaast is de selectieprocedure strenger geworden. Voorheen werd met een centrale loting bepaald welke studenten in het nieuwe schooljaar mochten starten met een studie. Die centrale loting werd dit jaar afgeschaft.

Universiteiten en hogescholen bepalen nu zelf welke eisen zij aan nieuwe studenten stellen. Zo wordt er niet alleen meer gekeken naar cijfers, maar ook naar persoonlijkheid en motivatie. Studenten leggen hiervoor vaak meerdere tentamens af waarmee kennis en inzicht worden getest. Universiteiten en hogescholen hopen zo alleen nog studenten toe te laten die echt gemotiveerd zijn en passen bij de studie. Op die manier is de kans op een verkeerde studiekeuze en uitval halverwege het eerste schooljaar minder groot.

Teleurstelling verminderen

Dat zoveel studenten zich hebben aangemeld, heeft volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zowel een positieve als negatieve kant. Zo heeft de vervroegde deadline niet gezorgd voor minder aanmeldingen terwijl dat wel werd verwacht, verklaart bestuurslid Desley van der Zande in het NOS Radio 1 Journaal. Maar er moet wel worden gekeken naar een oplossing voor alle studenten die worden teleurgesteld en hun droomopleiding niet kunnen volgen. “Ik zou de instellingen willen uitdagen om te kijken of niet toch meer studenten toegelaten kunnen worden.”

Meerdere kansen

Om hun kansen iets te vergroten, mogen aankomende studenten zich nu voor maximaal 2 fixusstudies aanmelden. Dat mag bij sommige studies ook dezelfde opleiding zijn bij een andere universiteit of hogeschool. Studenten krijgen uiterlijk 15 april te horen of zij mogen deelnemen. Pechvogels hebben tot 1 mei de tijd om te kiezen voor een studie zonder numerus fixus. Voor wie geen plan B heeft, is er de mogelijkheid om zich het jaar erop opnieuw aan te melden voor een fixusstudie.