Dat onderwijs veel geld kost wisten we al, maar het CBS komt nu met een bijzondere constatering: een mbo-diploma was in 2015 vrijwel net zo duur als een universitaire master. Een mbo-opleiding duurt een stuk korter dan een wo-opleiding, dus hoe kan het dat het net zoveel kost om dat felbegeerde papiertje binnen te halen?

Kosten voor mbo stijgen

Volgens de cijfers van het CBS stegen de onderwijskosten, afhankelijk van het soort diploma, in 2015 met 2,2 tot 4,8 procent. Onder onderwijskosten verstaat het CBS de totale kosten die gemaakt worden om iemand van de basisschool naar een diploma van een vervolgopleiding te krijgen. Het lijkt dan ook vreemd dat een mbo-diploma net zoveel zou kosten als een universitaire master. Toch stegen de kosten voor een mbo-opleiding niveau 4 in 2015 het meest: met een toename van € 7000 kwam het totale kostenplaatje op ruim € 156.000 uit, terwijl een master totaal € 157.000 kost. Waar komt deze stijging vandaan? Op het mbo is praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding, met name in de beroepsbegeleidende leerweg. De laatste jaren worden er meer praktijkuren gegeven, wat betekent dat er ook meer praktijkbegeleiders nodig zijn en die kosten geld. De loonkosten van een praktijkbegeleider zijn per mbo’er dus gestegen.

Wie betaalt?

De totale onderwijskosten per persoon worden grotendeels betaald door de overheid (75%), maar ook bedrijven en huishoudens delen mee in rekening. Tot en met het voortgezet onderwijs zijn bijna alle kosten voor de overheid, daarna gaan ouders en bedrijven significant bijdragen. Een universitaire master kost de overheid het meest, omdat die opleiding het langst duurt; de gemiddelde onderwijsduur naar dat diploma is 20,2 jaar. Wat moesten bedrijven en huishoudens per diploma zelf bijleggen in 2015?

• Mbo bbl 4: € 38.000 op een totaal van € 157.000

• Mbo bol 4: € 14.000 op een totaal van € 133.000

• Hbo: € 18.000 op een totaal van € 143.000

• Wo-master: € 16.000 op een totaal van € 157.000

Wil je je ouders, jezelf en/of bedrijven op zo min mogelijk kosten jagen? Dan kun je dus het beste een mbo-opleiding bol (beroeps opleidende leerweg) niveau 4 volgen.