Het aantal nieuwe studenten onder de 19 jaar dat het huis uit gaat, is het afgelopen collegejaar gehalveerd. Dat meldt dagblad Trouw op basis van informatie van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters. Volgens Kences heeft de daling alles te maken met het afschaffen van de basisbeurs.

Jonge studenten blijven thuis

In het collegejaar 2014-2015 woonde 28 procent van de eerstejaarsstudenten jonger dan 19 jaar op kamers. Een jaar later is dit teruggelopen tot 13 procent. Bijna de helft van de thuiswonende studenten geeft aan niet op kamers te gaan vanwege de vervallen basisbeurs. Voor uitwonende studenten komt het mislopen hiervan neer op een verlies van 270 euro per maand.

Gemiddeld over alle startende studenten is de daling lichter (van 37% naar 30%), vooral omdat hierbij ook studenten worden meegerekend die aan een master zijn begonnen of van studie zijn geswitcht. Zij ontvangen nog wel de basisbeurs.

Verschillen tussen steden

De daling is het grootst in Wageningen: in 2014 was 88 procent van de eerstejaars hier uitwonend, in 2015 nog maar 45 procent. Ook in Delft, Eindhoven, Enschede, en Vlissingen blijven opvallend veel startende studenten thuis wonen. Kences meldt dat in deze steden relatief veel 17- en 18-jarigen studeren in vergelijking met steden als Amsterdam en Utrecht, waardoor het effect extremer is.

Zorgelijk

Ardin Mourik, directeur van Kences, is niet verrast door de uitkomsten van dit onderzoek. “We waren hier al bang voor.” Mourik vreest dat de vrije studiekeuze door deze maatregelen in het gedrag gaat komen, omdat studenten noodgedwongen kiezen voor een studie dicht bij huis. “Als die niet meer vrijuit kunnen kiezen voor elke opleiding in Nederland, lijkt me dat zorgelijk. Voor volgend jaar gaan we onderzoeken of het aantal kilometers tot het ouderlijk huis inderdaad meespeelt in de studiekeuze.”

Afnemende concurrentie?

Zou het feit dat minder studenten op kamers gaan ook een positieve kant kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat de concurrentie voor kamerzoekers minder hevig wordt? Volgens Mourik verandert de situatie voor studenten die een kamer zoeken nauwelijks: “Wij staan nog niet juichend op tafel. De druk op de studentenwoningmarkt neemt af, maar blijft bestaan.” Mede door het toegenomen aantal internationale studenten zal het lastig blijven een betaalbare kamer te vinden, zeker in de grote steden.

Kences combineerde voor dit onderzoek gegevens van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met een enquête onder 45.000 studenten.