Met een gemiddelde kale huurprijs van 323 euro is studentenhuisvesting duurder dan ooit: bijna drie kwart van de studenten betaalt maandelijks te veel. De LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) roept studenten op om de strijd aan te gaan tegen huisjesmelkers.

58 euro per maand

Het onderzoek van de LSVb toont aan dat studenten per maand 58,33 euro meer betalen dan zij volgens het wettelijk puntensysteem voor huurprijzen zouden moeten betalen. In alle studentensteden behalve Enschede en Wageningen betalen studenten te veel huur. Amsterdam en Utrecht spannen hierbij de kroon: in Amsterdam zijn studenten gemiddeld 138,12 euro te veel kwijt, in Utrecht 102,15 euro.

Huurbescherming ‘papieren werkelijkheid’

Stefan Wirken, voorzitter van de LSVb, vindt de situatie zorgelijk. Waar in 2007 veertig procent van de studenten een te hoge huur betaalde, is dit percentage in 2015 al naar 74 procent opgelopen. Hij geeft aan dat dit op gespannen voet staat met de afschaffing van de basisbeurs, waardoor uitwonende studenten 280 euro minder te besteden hebben. Volgens Wirken is wettelijke huurbescherming voor studenten slechts een ‘papieren werkelijkheid’. “In de praktijk betaalt vrijwel iedere student te veel”.

Pak huisjesmelkers aan

"Nog steeds zijn te weinig studenten ervan op de hoogte dat er stappen kunnen worden ondernomen als er te veel huur wordt betaald,” stelt Wirken. Daarom roept de LSVb studenten op om in actie te komen als zij te veel huur betalen. Niet alleen omdat het ze veel geld kan schelen, maar ook om de strijd tegen huisjesmelkerij aan te gaan. Om te checken of de huurprijs binnen de wettelijke normen valt, heeft de LSVb de website Checkjekamer.nl opgericht.

Indien je te veel blijkt te betalen, kun je in de meeste studentensteden terecht bij een huurteam. Zo’n team kan ondersteuning bieden bij de stap naar de huurcommissie, waar je de te hoge huur kunt aanvechten.