Studenten met een onbedwingbare neiging om enigszins frauduleus door het leven te gaan: opgepast! Minister Bussemaker heeft zich als doel gesteld om Nederland te ontdoen van de groep studenten die bewust of onbewust maar in ieder geval onterecht studiefinanciering ontvangen. Bijvoorbeeld doordat ze naar het buitenland zijn verhuisd en geen nieuw adres hebben opgegeven. Of doordat ze gaan samenwonen en niet beseffen dat daardoor de stufi kan vervallen. Een strenger beleid moet leiden tot een jaarlijkse opbrengst van 8,6 miljoen euro.

Samenwonen

Niet alle studenten zijn zich ervan bewust dat sommige veranderingen in hun leefsituatie leiden tot vermindering van de studiefinanciering. Soms kan een verandering zelfs tot gevolg hebben dat je geen recht meer hebt op stufi. Bijvoorbeeld als je besluit om te gaan samenwonen. Het inkomen van je partner bepaalt dan mede de hoogte van je stufi.

Bussemaker's harde hand

Het grootste probleem vormt de groep studenten die verhuizen en geen nieuw adres opgeven. Vorig jaar werden 3.662 studenten met een uitwonende beurs gecontroleerd. Hiervan bleken 1.784 studenten niet meer woonachtig te zijn op het oude adres. Zij ontvangen dus ten onrechte stufi. Hoe langer je fraudeert, des te hoger de boete. Zorg dus voor dat je je gegevens op tijd doorgeeft. De verwachting is dat Bussemaker de harde hand zal hanteren in 2014. Je bent gewaarschuwd!