Er is de laatste tijd veel te doen over de Warmtewet. In deze wet is vastgelegd hoe verwarmingskosten worden berekend, welke (maximum)tarieven gelden en wie er verantwoordelijk is voor het leveren van warmte. Zoals het er nu naar uitziet, betekent de wet vooral dat de huurprijzen van kamers omhoog zullen gaan. Studenten kunnen het zitten op hete kolen dus letterlijk gaan nemen.

Bescherming voor huurders

De Warmtewet is in principe bedoeld om huurders te beschermen, bijvoorbeeld wanneer een energieleverancier zoals Eneco zomaar besluit de prijzen te verhogen. De wet stelt namelijk dat er maximumtarieven zijn. Ook mogen corporaties niet zomaar verwarmingskosten rechtstreeks doorberekenen aan huurders. Dit was voorheen de normale gang van zaken.

Risico's doorberekenen

Toch schuilt er een hoop gevaar in de wet, zo stelt Vincent Buitenhuis, directeur van Kences. Volgens hem zullen leveranciers juist door het instellen van maximumtarieven de prijzen ook daadwerkelijk verhogen tot wat maximaal is toegestaan. Ook zullen met de invoering van de wet verhuurders zoals studentenhuisvesters verantwoordelijk worden gehouden voor storingen. Dit betekent een extra risico voor verhuurders. Zij zullen dit risico wellicht weer doorberekenen in de huurprijs. Bovendien zorgt de wet voor ontzettend veel administratieve rompslomp wat wederom kan zorgen voor stijgende huurprijzen omdat verhuurders de toenemende administratieve kosten verhalen op de huurder.

Gevolgen Warmtewet

Buitenhuis denkt dat volgend jaar duidelijk zal worden welke gevolgen de Warmtewet heeft. Worden de toch al dure studentenkamers helemaal onbetaalbaar? Of zal de wet zorgen voor duidelijkheid? Het antwoord ligt bij de corporaties.