Veel uitwonende studenten zijn totaal niet te spreken over hun studentenkamer en dan vooral de huurprijs die ze daarvoor moeten betalen. Toch zouden veel thuiswonende studenten graag ruilen met een student op kamers. Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond blijkt dat meer dan de helft van de thuiswonende studenten in het hoger onderwijs graag op kamers zou willen maar geen geschikte kamer kan vinden. Lukt het hun wel om een studentenkamer te vinden, dan is de huur in veel gevallen zo hoog dat de student er alsnog van af ziet.

Te hoge huurprijs

Een te hoge huurprijs is veruit de meest gehoorde klacht onder de studenten. Bovendien meldde tweederde van de studenten dat ze weleens een kamer hebben genomen die eigenlijk niet aan hun wensen voldeed. Een derde vond de kamer te klein terwijl bijna 30% niet te spreken was over de locatie van de kamer. 12% van de studenten gaf aan dat zij veel te hoge bemiddelingskosten moesten betalen om de kamer te kunnen krijgen. Opmerkelijk is dat 6% van de ondervraagde studenten niet eens een huurcontract had met de huisbaas.

Strijd tegen huisjesmelkers

Volgens de LSVb wordt het tijd dat huisjesmelkers flink worden aangepakt. Minister Blok had eerder al geopperd dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om huisjesmelkers te bestrijden. Momenteel is het aan de huurders om aan te geven dat bijvoorbeeld de huurprijzen veel te hoog zijn. Studenten kunnen aan de hand van een puntensysteem de gangbare huurprijs berekenen. Veel studenten zijn echter bang om de strijd aan te gaan tegen hun huisbaas. Ze willen tenslotte niet hun kamer kwijt raken.

Puntensysteem bindend

De LSVb denkt dat het daarom goed zou zijn als de verantwoordelijkheid meer bij de gemeenten wordt gelegd. Bovendien stelt de LSVb voor om het puntensysteem wettelijk bindend te maken. Dat zou betekenen dat huisbazen onwettig bezig zijn als ze te hoge huurprijzen hanteren.