Het had er even alle schijn van dat woningcorporaties en bouwontwikkelaars zich zo snel mogelijk uit de voeten wilden maken uit de huursector. De donkere wolken die verhuurdersheffing en WOZ-waarde heten, waren voor veel coporaties zo onheilspellend dat ze geen brood meer zagen in nieuwe bouwprojecten. En dat terwijl er al een enorm tekort is aan bijvoorbeeld betaalbare studentenkamers. Zoals het er nu naar uitziet, zullen 30.000 studenten voorlopig nog een paar jaar bij paps en mams op de bank zitten...

Investeren in studentenhuisvesting

Gelukkig zijn er ook nog bouwfondsen die wel durven te investeren op het moment dat dit het hardst nodig is. Bouwfonds REIM is daar een blinkend voorbeeld van. Zij gaat namelijk wel geld investeren in nieuwe studentenwoningen. Eva Huijgen van REIM meent dat het net afgestofte woonakkoord duidelijk en helder is en ziet dan ook geen reden om de huursector de rug toe te keren. Nu bekend is dat huurprijzen niet aan WOZ-waardes zullen worden gekoppeld en de vraag naar studentenhuisvesting ongekend groot is, denkt REIM dat het juist wel verstandig is nieuwe bouwprojecten aan te gaan.

Mogelijkheden in studentensteden

Het bouwfonds zal vooral haar pijlen richten op studentenhuisvesting in de grote studentensteden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Juist in de steden waar universiteiten gevestigd zijn en veel studenten op zoek zijn naar geschikte kamers, ziet REIM voldoende mogelijkheden om op een slimme manier geld te investeren. Er is dus nog hoop voor studenten die voorlopig nog een kamertje hebben in hun ouderlijk huis...