Je zou het in deze crisistijd bijna vergeten, maar er wordt in sommige steden nog steeds flink doorgebouwd. Gelukkig maar! In steden als Amsterdam en Utrecht blijft het namelijk moeilijk voor studenten om een geschikte studentenkamer te vinden. Zo kampt de gemeente Amsterdam met een tekort aan meer dan 9000 studentenwoningen.

Tekort studentenkamers

Daar komt verandering in. Verschillende corporaties en ontwikkelaars in Amsterdam hebben de handen ineen geslagen en zijn begonnen met de bouw van 1959 studentenhuizen. Er zijn al andere bouwprojecten aan de gang, waardoor binnenkort 5000 studentenkamers kunnen worden opgeleverd. Dat klinkt fantastisch, maar door het groeiend aantal studenten die op zoek zijn naar woonruimte in onze hoofdstad, blijft het tekort aan kamers redelijk in evenwicht. Er zal dus nóg harder bijgebouwd moeten worden.

Huurprijzen en WOZ-waarde

Natuurlijk is het al goed nieuws dat er überhaupt gebouwd wordt. Het zag er namelijk even naar uit dat een groot aantal woningcorporaties en woningontwikkelaars verschillende projecten wilden afblazen. Minister Stef Blok had samen met de coalitie het plan opgevat om de huurprijzen te koppelen aan de WOZ-waardes van studentenpanden. Door deze maatregel zouden de huurprijzen keihard dalen waardoor de inkomsten voor corporaties drastisch zouden verminderen. Tot ieders opluchting is deze maatregel inmiddels geschrapt, is de onrust bij ontwikkelaars weggenomen en kan er verder worden gebouwd.

Bouwen, bouwen, bouwen

Studentenunie ASVA hamert er op dat we er nog lang niet zijn, omdat dat er echt nog veel meer studentenkamers nodig zijn in Amsterdam om studenten geschikte woonruimte te bieden. Doordat nu het tekort niet helemaal wordt verholpen, blijft ook de gemiddelde huurprijs rond de 470 euro schommelen. Door het tekort aan woonruimte aan te pakken, zou ook de huurprijs dalen.