Studenten kijken al hoopvol uit naar de invoering van de nieuwe maatregel die bepaalt hoe de maximale huurprijs kan worden berekend. De bedoeling is dat dat gaat gebeuren op basis van de WOZ-waarde van de woning. Voor veel studentenhuizen zou dit een ongekende daling in de huurprijs kunnen betekenen.

WOZ-waarde te laag

Leuk nieuws voor de studenten. Maar is het wel zo verstandig om studentenhuizen in het nieuwe systeem op te nemen? Tweede Kamerlid Voortman van GroenLinks denkt van niet. Zij zegt dat de lage WOZ-waardes van studentenpanden ervoor zorgen dat de huurprijzen voor studentenwoningen inderdaad flink kelderen. Als voorbeeld geeft ze de huurprijs van een studentenkamer op de campus Uilenstede in Amstelveen. Deze zou vanaf januari 2013 dalen van 189 euro per maand naar een minimale 80 euro per maand. Fantastisch voor studenten, maar veel minder leuk voor woningcorporaties die de woningen verhuren.

Bouwprojecten op de tocht

De corporaties en verhuurders zouden door de lage huren flink in de problemen kunnen komen omdat er veel minder geld binnenkomt. Hierdoor zouden ze genoodzaakt zijn projecten te annuleren, simpelweg omdat ze niet het geld hebben om te investeren in nieuwe woningen en kamers. DUWO is daar een goed voorbeeld van. Onlangs annuleerde DUWO de bouw van een flat met 520 huurwoningen omdat ze vreest dat de inkomsten door de plannen drastisch zullen verminderen.

Nieuwe maatregelen

Moeten we dan het oude puntensysteem handhaven? Voortman denkt van niet. Wel stelt ze voor om studentenwoningen uit te sluiten van het nieuwe stelsel. DUWO zelf kwam met het plan om een minimum WOZ-waarde te hanteren bij studentenhuizen. Huurprijzen zouden dan wellicht nog kunnen dalen, maar niet tot zo'n laag niveau dat verhuurders in de problemen komen. Voortman vraagt minister Stef Blok nog eens goed te kijken naar de voorstellen en rekening te houden met de problemen bij de woningcorporaties. Als zij niet meer kunnen investeren in nieuwe studentenkamers, worden de problemen alleen nog maar groter. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?