Het verhuren van studentenkamers zit in een zeer pijnlijke spagaat. Aan de ene kant zorgen de kabinetsplannen voor lagere huurprijzen van studentenkamers. Voor studenten is dat natuurlijk goed nieuws. Aan de andere kant missen de corporaties zoals DUWO door die lagere huurprijzen veel inkomsten. Bovendien moeten ze extra heffingen betalen waardoor ze in financiƫle nood lijken te komen en genoodzaakt zijn projecten af te blazen. Dit heeft weer tot gevolg dat er veel minder studentenkamers bijkomen dan vooraf werd beoogd.

WOZ-waarde bepalend

Door de plannen om huurprijzen te koppelen aan de WOZ-waarde van de woning zal voor veel studentenkamers de huur drastisch omlaag gaan. Nu worden de huren nog bepaald aan de hand van het puntensysteem. Verhuurders van studentenhuizen mogen straks maximaal 4,5% van de WOZ-waarde doorberekenen. Voor veel studentenhuizen geldt dat de WOZ-waarde relatief laag is. De woningen zijn klein en liggen vaak aan de rand van de steden. Een lagere huurprijs betekent weer minder inkomsten. DUWO loopt bijvoorbeeld zo'n 6 miljoen euro mis door dit nieuwe systeem. Grote corporaties kunnen rekenen op een inkomstenverlies van gemiddeld 23%. Als dan ook nog eens diep in de buidel moet worden getast om de extra verhuurdersheffingen te kunnen betalen, dan komen veel corporaties in de problemen. Niet alleen krijgen ze te maken met een heffing om het begrotingstekort te dichten, ze moeten bovendien een heffing betalen om de financiƫn van het omgevallen Vestia weer op orde te krijgen. Dubbel pech dus.

Slechte ontwikkeling

Voor DUWO waren de voorgenomen maatregelen al reden om een bouwproject af te slaan waardoor ruim 500 studentenkamers in Delft op de tocht komen te staan. Verwachting is dat meer woningcorporaties eerst tien keer zullen nadenken voordat ze besluiten deel te nemen aan bouwprojecten. Als huurprijzen van studentenkamers sterk dalen, zullen meer en meer corporaties geen heil zien in het investeren in dergelijke projecten. Het levert immers te weinig op. Een rampzalige ontwikkeling als je bedenkt dat de komende jaren zo'n 30.000 kamers nodig zijn om te voldoen aan de grote vraag naar geschikte studentenkamers. Alle hoop is nu gevestigd op minister van Wonen Stef Blok. Hij liet al eerder zien daadkrachtig op te willen treden. Vraag is of hij ook zijn nek uit wil steken als het gaat om studentenkamers.