Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij inkomensafhankelijke huurverhoging is er sprake van een huurverhoging die is gebaseerd op je inkomen. Hoe hoog deze huurverhoging uit mag vallen is wettelijk vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Huurverhoging door je huisbaas

Als je een gereguleerde huurovereenkomst hebt getekend én je betaalt nog niet de maximale huur, dan kan je huisbaas via de Belastingdienst informeren of hij de huur mag verhogen op basis van je inkomen. Als huurder heb je vervolgens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de huurverhoging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015

Je huur kan worden verhoogd met zowel het percentage van de maximaal toegestane huurverhoging als de inflatie over het voorgaande jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘lage inkomens’ (maximaal €34.229), ‘middeninkomens’ (tussen €34.086 en €43.786) en ‘hogere inkomens’ (meer dan €43.786). Met ‘inkomen’ wordt in dit geval het gezamenlijke inkomen van alle bewoners bedoeld.

De inkomensafhankelijke huurverhoging van 2015 is per 1 juli:

 1. Voor lage inkomens: maximaal 2,5% verhoging
 2. Voor middeninkomens: maximaal 3% verhoging
 3. Voor hogere inkomens: maximaal 5% verhoging

Was je op 1 januari 2015 jonger dan 23 jaar, dan geldt er een inkomensvrijstellingsgrens van €19.043. Alleen je inkomen boven dit bedrag wordt dan meegeteld met het bepalen van de huurverhoging.

Niet voor op kamers

Woon je in een studentenhuis? Dan kan je huisbaas de bovenstaande percentages niet hanteren op basis van jullie inkomen. Per juli 2014 mag de huur met maximaal 4% worden verhoogd, mits jullie niet al de maximale huur betalen!

Veelgestelde vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

Hieronder hebben we veelgestelde vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging voor je verzameld.

 • Hoe weet mijn huisbaas wat mijn inkomen is?

  Als je verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging wil doorvoeren, dient hij contact op te nemen met de Belastingdienst. Deze heeft hiertoe een speciaal portaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging opgericht. De verhuurder ontvangt na een correcte aanvraag een inkomensindicatie (laag, midden of hoog) en een aanduiding van het aantal inpandige inkomensontvangers.

 • Welke informatie heeft mijn huisbaas nodig om te informeren naar inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Om de inkomensindicatie aan te vragen, heeft de belastingdienst alleen een postcode en huisnummer nodig.

 • Op basis van welk verdienjaar wordt de huurverhoging vastgesteld?

  De verhoging heeft betrekking op je inkomsten van twee jaar eerder, omdat de Belastingdienst recentere verdiensten niet stabiel genoeg vindt. Als je een huurverhoging ontvangt vanaf juli 2015, dan heeft deze dus betrekking op je inkomen in 2013.

 • Hoe moet mijn huisbaas met mijn inkomensgegevens omgaan?

  Je huisbaas moet zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelingen. Je inkomensgegevens mogen niet langer worden bewaard dan het moment waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging onherroepelijk is vastgelegd. Je gegevens mogen daarnaast niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is, of de mededeling voortvloeit uit een verhuurderstaak. Sowieso zal hij alleen weten of je inkomen valt in de groep 'hoog', 'midden' of 'laag' en krijgt hij dus niet te weten wat het bedrag is dat je verdient.

© 2012-2021 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419