Huisvredebreuk

Huisvredebreuk

‘Huisvredebreuk’ is het binnendringen van een woning of erf, tegen de wil van de eigenaar of gebruiker van de woning. Ook het ongewenst verblijven in de woning of op het erf valt onder huisvredebreuk. Als je huisvredebreuk pleegt ben je strafbaar, aangezien deze activiteit is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (artikel 138 sr).

Een studentenkamer is ook een woning

Hoewel je het in eerste instantie misschien niet zou verwachten, kan ook het ongewenst binnendringen van een studentenkamer worden beschouwd als huisvredebreuk. Het wetboek hanteert namelijk de volgende de definitie van woning: 'daar waar men zijn verblijfplaats heeft'. Dus of het ongewenste bezoek nu plaatsvindt in een studentenkamer, hotelkamer of zelfs een woontent, er is in alle gevallen sprake van huisvredebreuk. > >

Veelgestelde vragen over huisvredebreuk

We hebben enkele veelgestelde vragen over huisvredebreuk voor je op een rijtje gezet.

 • Mag mijn huisbaas onaangekondigd mijn kamer binnenlopen?

  Nee, dit valt onder de categorie huisvredebreuk. Zelfs in het kader van herstelwerkzaamheden dient je huisbaas netjes een afspraak met je te maken. In dat laatste geval dien je het bezoek uiteindelijk wel te gedogen.

 • Als ik iemand eerst binnenlaat en later wil hij/zij niet weggaan, valt dat dan ook onder huisvredebreuk?

  Dat hangt van jouw handelen af. Laat je iemand binnen en wil je op een gegeven moment dat je bezoeker vertrekt, maar gebeurt dit niet? Dan is het allereerst jouw verantwoordelijkheid om iemand op zijn ‘wederrechtelijke vertoeving’ te wijzen. Dit betekent dat je iemand duidelijk moet maken dat (1) je het bezoek niet langer op prijs stelt en (2) je wilt dat deze persoon vertrekt. Als de bezoeker na deze aankondiging nog steeds niet vertrekt, dan is er sprake van huisvredebreuk.

 • Wat staat er over huisvredebreuk in het wetboek?

  Het woord ‘huisvredebreuk’ komt niet voor in het wetboek. Er wordt echter wel een uitgebreide definitie gegeven die de lading goed dekt:

 1. “Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

 3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

 4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

© 2012-2020 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419