Dwaling

Dwaling

'Dwaling' houdt in: het ontbreken van een juiste voorstelling van zaken (art. 6:228 lid 1 BW). Als huurder kun je hier bijvoorbeeld mee te maken krijgen wanneer de verhuurder iets verzwegen heeft, een onjuiste mededeling heeft gedaan, of wanneer zowel jij als de verhuurder een onjuist beeld had van de zaken (dit laatste wordt een wederzijdse dwaling genoemd). Als er sprake is van een dwaling, dan kun je je huurcontract laten vernietigen. Om te spreken van een dwaling dient het misverstand wel van dien aard te zijn dat je bij beter weten geen huurcontract had afgesloten. Je moet dus wel echt in de aap gelogeerd zijn, wil er sprake zijn van een dwaling.

Geen bedrog

Dwaling is iets anders dan bedrog. Er is namelijk pas sprake van bedrog wanneer je opzettelijk in dwaling bent gebracht. Je huisbaas heeft dan opzettelijk een onjuiste mededeling gedaan, iets verzwegen of geïmpliceerd.

Veelgestelde vragen over dwaling

We hebben enkele veelgestelde vragen over dwaling voor je op een rijtje gezet.

 • Zijn er situaties waarin er desondanks geen sprake is van dwaling?

  Jazeker, er zijn een aantal uitzonderingen. Met betrekking tot je huurovereenkomst zou je bijvoorbeeld geen rechten kunnen hebben door de ‘aard van de overeenkomst’ of de ‘ omstandigheden van het geval’. Stonden er in je huurcontract bijvoorbeeld zaken die te mooi waren om waar te zijn? Dan had je dit al kunnen verwachten, en is er dus geen wettelijke grond voor dwaling. Het kan ook voorkomen dat je verwachtingen door omstandigheden niet uitkwamen. In dit geval is er ook geen sprake van dwaling.

 • Wanneer is er sprake van dwaling volgens de wet?

  Volgens het Nederlandse recht dient een daadwerkelijke, ‘eigenlijke dwaling’ aan 6 voorwaarden te voldoen.

  1. Er moet een onjuiste voorstelling zijn gemaakt van essentiële (!) zaken.
  2. Als er niet gedwaald was, dan had je geen overeenkomst hebben gesloten.
  3. De dwaling moet zijn veroorzaakt doordat de verhuurder (a) iets meegedeeld heeft (b) iets verzwegen heeft (c) zowel jij als de verhuurder een onjuist beeld had.
  4. Er mag geen sprake zijn van een ‘zuiver toekomstige omstandigheid’.
  5. Er mag geen sprake zijn van de situatie uit de vorige vraag.
  6. De situatie waarop de onjuiste voorstelling betrekking heeft, moet bij aanvang kenbaar zijn geweest.
 • Welke rechten heb ik als er sprake is van een dwaling met mijn huurovereenkomst?

  In dat geval kun je je huurovereenkomst laten vernietigen.

© 2012-2020 Kamers, onderdeel van TreeHouse B.V. | Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam | KvK-nummer 24426419